Een verslaggever van Omroep West is bij de XR-blokkade van de #A12 geslagen door een automobilist. De automobilist kreeg het daarna aan de stok met de politie en is aangehouden.

Wij zijn vreedzaam. Maar de stilte vanuit de overheid nu leidt begrijpelijk tot frustraties.

Overigens, dit is ook voor een groot deel theater, want er zijn genoeg omwegen in Den Haag. Maar het theater laat nog steeds de frustratie zien.

Stop fossiele subsidies! Dan kunnen we van die weg af.

Sign in to participate in the conversation
(void *) social site

(void*)